⇒ दिल चंगा तो कथौटी में गंगा आपले अंतःकरण पवित्र असल्यास पवित्र गंगा आपल्याजवळ असते. ,   Tamil தமிழ் ⇒ अंगापेक्षा बोंगा मोठा मूळ गोष्टींपेक्षा अनुषांगिक गोष्टींचा बडेजाव मोठा असणे. ,   Kannada ಕನ್ನಡ ⇒ घर ना दार देवळी बिर्हाड शिरावर कोणती जबाबदारी नसलेली व्यक्ती. ⇒ आईची माया अन् पोर जाईल वाया फार लाड केले तर मुले बिघडतात, ⇒ आधी पोटोबा मग विठोबा प्रथम पोटाची सोय पाहणे, नंतर देव – धर्म करणे. We have a complete database of more than 20,000 Marathi boy and girl names, to choose a perfect Marathi baby name! ", ⇒खाल्ल्या घराचे वासे मोजणे"एखाद्याने केलेले उपकार न स्मरणे. Noun definition is - any member of a class of words that typically can be combined with determiners to serve as the subject of a verb, can be interpreted as singular or plural, can be replaced with a pronoun, and refer to an entity, quality, state, action, or concept. ⇒ उकराल माती तर पिकतील मोती मशागत केल्यास चांगले पीक येते. ⇒ अवशी खाई तूप आणि सकाळी पाही रूप अतिशय उतावळेपणाची कृती. Marathi Dictionary : English to Marathi and Marathi to English | gynecologist, KHANDBAHALE.COM ⇒ ऐरावत रत्न थोर | त्यासी अंकुशाचा मार | मोठ्या व्यक्तीला यातनाही तेवढ्यात असतात. 18. ⇒ अंगावरचे लेणे, जन्मभर देणे दागिन्याकरिता कर्ज करून ठेवायचे आणि ते जन्मभर फेरीत बसायचे. उपदेशाचा शून्य परिणाम होणे. ⇒ आपली पाठ आपणास दिसत नाही स्वतःचे दोष स्वतःला कधीच दिसत नाहीत. streak definition: 1. a long, thin mark that is easily noticed because it is very different from the area surrounding…. ⇒ खाई त्याला खवखवे जो वाईट काम करतो त्याला मनात धास्ती वाटते. ⇒ चढेल तो पडेल ज्याची नुकसान सोसण्याची तयारी असते, तोच शेवटी यशस्वी होतो. hymen translation in English-Marathi dictionary.   |  Instagram ⇒ काजव्याच्या उजळ त्याच्या अंगाभोवती गोष्टींचा प्रभाव तेवढ्यापुरताच असतो. ", ⇒ पाठीमागे भुंगा लावणे"एकसारखा त्रास देणे. If the twentieth century afforded great change due to wars and decolonization, a great deal of the twenty-first century’s upheaval comes from globalization and technology on one hand and a new kind of warfare labelled terrorism on the other. ⇒ काल महिला आणि आज पितर झाला अतिशय उतावळेपणाची वृत्ती. ⇒ दैव देते आणि कर्म नेते नशिबामुळे उत्कर्ष होतो; पण स्वतःच्या कृत्यामुळे नुकसान होते. See more. ", ⇒घर धुवून नेणे"घरातील बहुतेक वस्तू नेणे. ⇒ आली अंगावर, घेतली शिंगावर जश्यास तसे उत्तर देणे. Learn more. ⇒ तोबऱ्याला पुढे, लगामाला पाठीमागे खायला पुढे कामाला मागे. Marathi mhani: मराठीत बऱ्याच अशा म्हणी आहेत कि ज्या काळाच्या ओघात विसरून चाललेल्या आहेत. ⇒ नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा नाव मोठे लक्षण खोटे. "अडलेला माणूस सावकाराच्या पाशात सापडतो. ⇒ उंदीर गेला लुटी आणल्या दोन मुठी प्रत्येक मनुष्य आपल्या क्षमतेनुसार काम करतो. ⇒ एका कानावर पगडी, घरी बाईल उघडी बाहेर बडेजाव पण घरी दारिद्र्य. ⇒ दगडापेक्षा वीट मऊ मोठ्या संकटापेक्षा लहान संकट कमी नुकसानकारक ठरतो. ⇒ दिल्ली तो बहुत दूर है झालेल्या कामाचा मानाने खूप साध्य करावयाचे बाकी असणे. मोठ्यांच्या गप्पाच अधिक असतात. ⇒ देव तारी त्याला कोण मारी ? Marathi mhani ani artha (मराठी भाषेतील म्हणी व त्यांचे अर्थ). Found 202 sentences matching phrase "male".Found in 3 ms. ⇒ तीथ आहे तर भट नाही, भट आहे तर तीथ नाही चणे आहेत तर दात नाहीत, दात आहेत तर चणे नाहीत. ⇒ दस की लकडी एक्का बोजा प्रत्येकाने थोडा हातभार लावल्यास सर्वांच्या सहकार्याने मोठे काम पूर्ण होते. पालथ्या घड्यावर पाणी ओतण्याचा प्रकार. ⇒ अंधारात केले, पण उजेडात आले कितीही गुप्तपणे एखादी गोष्ट केली तरी ती काही दिवसांनी उजेडात येतेच, ⇒ अक्कल नाही काडीची नाव सहस्त्रबुद्धे नाव मोठे लक्षण खोटे, ⇒ अघटित वार्ता आणि कोल्हे गेले तीर्था अशक्यकोटीतील गोष्टी, ⇒ अती झाले अन आसू आले एखाद्या गोष्टीचा अतिरेक झाला की ती दुःखदायी ठरते, ⇒ अतिपरिचयात अवज्ञा जास्त जवळीकता झाल्यास अपमान होऊ शकतो, ⇒ अती झाले गावचे अन पोट फुगले देवाचे कृत्य एकाचे त्रास मात्र दुसऱ्यालाच, ⇒ अन्नाचा येते वास, कोरीचा घेते घास अन्न न खाणे;पण त्यात मन असणे. ⇒ नाव देवाचे आणि गाव पुजाऱ्याचे देवाच्या नावाने स्वार्थ जपणे. What is a noun? ", ⇒ अडक्याची भवानी, सापिकेचा शेंदूर. ,   Telugu తెలుగు And on the day of Baarsa or the naming ceremony, the child’s aunt whispers the name in the child’s ear four times, along with a prayer. जेथे मोठ्या उपायांची गरज असते तेथे छोट्या उपायांनी काही होत नाही. ", ⇒  असेल ते मितवा, नसेल ते भेटवा. ⇒ अती खाणे मसणात जाणे अति खाणे नुकसानकारक असते. You already have answers from Arvind Rajshekhar & Sachhidanand Das and they are self explanatory. ,   Sanskrit संस्कृतम् Useful phrases in Marathi. ⇒ अंथरूण पाहून पाय पसरावे आपली ऐपत, वकूब पाहून वागावे. ⇒ ऊराचे खुराडे आणि चुलीचे तुणतुणे अतिशय हलाखीची स्थिती.   |  Twitter ⇒ जावे त्यांच्या वंशा तेव्हा कळे दुसऱ्याच्या स्थितीत आपण जावे तेव्हा तिचे खरे ज्ञान होते. ⇒ नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्ने दोषयुक्त काम करणाऱ्यांच्या मार्गात एक सारख्या अनेक अडचणी येतात. ", ⇒ अढिच्या दिढि सावकाराची शिडी. Guys definition: persons of either sex | Meaning, pronunciation, translations and examples We're the original doctor ratings site with over 2 million reviews. ", ⇒गय करणे"अपराध्यास सोडून देणे, क्षमा करणे. Lives definition is - plural of life:1; present tense third-person singular of live:1 ⇒ ऐंशी तेथे पंचाऐंशी अतिशय उधळेपणाची कृती.   with extensive vocabulary of 10+ million words, English to Marathi Dictionary - Meaning of Mature in Marathi is : प्रौढ, पूर्ण वाढ झालेला, पूर्णपणे विकसित होणे, मनुष्य, हुंडी वटवण्यास योग्य होणे what is meaning of Mature in Marathi language ⇒ गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली, नाहीतर मग मोडून खाल्ली एखाद्या गोष्टीचा उपयोग आपल्या अपेक्षेप्रमाणे झाला तर ठीक,नाहीतर त्याचा अन्य तर्हेने उपयोग करणे. ⇒ उभारले राजवाडे तेथे आले मनकवडे श्रीमंती आली की, तिच्या मागोमाग हाजी हाजी करणारेही येतातच. ⇒ तेरड्याचा रंग तीन दिवस कोणत्याही गोष्टीचा ताजेपणा किंवा नवलाई अगदी कमी वेळ टिकते. Kamat in Marathi means ‘one who is always at work.’ It likely referred to someone who was a hard worker. the description is the meaning and history write-up for the name; separate search terms with spaces; search for an exact phrase by surrounding it with double quotes. जे काम करायचे ते सोडून देऊन भलत्याच चौकशा करणे. Marathi Surnames have three distinct origins. ", ⇒ अरे माझ्या कर्मा, कुठे गेला धर्मा! एखादे कार्य अंगावर घेतल्यानंतर त्यासाठी पडणाऱ्या श्रमांचा विचार करायचा नसतो. ", ⇒घर बसणे"एखाद्या कुटुंबाचा पूर्ण नाश होणे. ⇒ घडाई परिस मडाई जास्त मुख्य गोष्टीपेक्षा आनुषंगिक गोष्टींचा खर्च जास्त असणे. ,   Hindi हिन्दी ⇒ अवचित पडे, नि दंडवत घडे स्वतःची चूक झाकण्याचा प्रयत्न करणे. "वाजवीपेक्षा जास्त जेवण करीत राहिले तर आपल्याच तब्येतीवर वाईट परिणाम होतो. "स्वाभिमानी माणूस स्वतःचा अपमान कधीही सहन करीत नाही. ⇒ आपल्याच पोळीवर तूप ओढणे फक्त स्वतःचाच तेवढा फायदा साधून घेणे. ", ⇒ वेड घेऊन पेडगावास जाणे "मुद्दाम ढोंग करणे. neurologist, Marathi translation of neurologist, Marathi meaning of neurologist, what is neurologist in Marathi dictionary, neurologist related Marathi | मराठी words ,   Kashmiri कॉशुर ⇒ आठ पूरभय्ये नऊ चौबे खूप निर्बुद्ध लोकांपेक्षा चार बुद्धिमान पुरेसे. ⇒ अंत काळापेक्षा मध्यान्हकाळ कठीण मरण्याच्या वेदनांपेक्षा भुकेच्या वेदना अधिक दुःखदायक असतात. ⇒ दिव्याखाली अंधार मोठ्या माणसातदेखील दोष असतो. ", ⇒ अचाट खाणे अन मसणात जाणे. संतती असल्यास हिस्सेवात होतीलच. 29 May 2020, लेखक: टीम मराठी वारसा | नियमित अपडेट साठी फॉलो करा : फेसबुक | इन्स्टाग्राम | ट्विटर. ⇒ इच्छिलेले जर घडते तर भिक्षूकही राजे होते इच्छेप्रमाणे सारे घडले तर सारेच लोक धनवान झाले असते. ⇒ दुधाने तोंड भाजले, कि ताकपण फुंकून प्यावे लागते एखाद्या बाबतीत अद्दल घडली, की प्रत्येक बाबतीत सावधगिरी बाळगणे. कोणत्याही गोष्टीला ठराविक मर्यादा असते. ⇒ नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे केलेला उपदेश निष्फळ ठरणे. ⇒ आत्याबाईला जर मिशा असत्या तर नेहमी एखाद्या कामात जर तर या शक्यतांचा विचार करणे. ⇒ पाचामुखी परमेश्वर बहुसंख्य लोक म्हणतील तेच खरे मानावे, ⇒ पाप आढ्यावर बोंबलते पाप उघड झाल्याशिवाय राहत नाही, ⇒ पाची बोटे सारखी नसतात सर्वच माणसे सारख्याच स्वभावाची नसतात, ⇒ पायलीची सामसूम चिपट्याची धामधूम जिथे मोठी शांत असतात तेथे छोट्यांचा बडेजाव असतो, ⇒ पाण्यामध्ये मासा झोप घेतो कैसा जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे अनुभव घेतल्याशिवाय शहाणपण येत नाही, ⇒ पाहुनी आली आणि म्होतुर लावून गेली पाहुणे म्हणून येणे आणि नुकसान करून जाणे, ⇒ पी हळद नि हो गोरी कोणत्याही बाबतीत उतावळेपणा करणे, ⇒ पुत्र मागण्यास गेली भ्रतार नवरा घालवून आली फायदा होईल म्हणून जाणे परंतु नुकसान होणे, ⇒ पुढच्याच ठेच मागचा शहाणा दुसऱ्याच्या अनुभवावरून मनुष्य काही बोध घेतो व सावधपणे वागतो, ⇒ पुढे तिखट मागे पोचट दिसायला फार मोठी पण प्रत्यक्षात तसे नसणारे, ⇒ पै दक्षिण लक्ष प्रदक्षिणा पैसा कमी काम जास्त, ⇒ पोटी कस्तुरी वासासाठी फिरे भिरीभिरी स्वतः जवळच असणारी वस्तू शोधण्यासाठी इतरत्र फिरणे, ⇒ पोर होईल ना व सवत साहिना आपल्याकडून होत नाही व दुसऱ्यालाही करू द्यायचे नाही, ⇒ फासा पडेल तो डाव राजा बोलेल तो न्याय राजाने दिलेला न्याय मनाविरुद्ध असला किंवा चुकीचा असला तरी तो मानावा लागतो, ⇒ फुले वेचली तिथे गोवर्या वेचणे जेथे सुख भोगले तेथे वाईट दिवस पाहण्याचे नशिबी येणे, ⇒ फुल ना फुलाची पाकळी वास्तविक जितके द्यायला पाहिजे तितके देण्याचे सामर्थ्य नसल्यामुळे त्यापेक्षा पुष्कळ कमी देणे, ⇒ फुटका डोळा काजळाने साजरा करावा आपल्या अंगचा जो दोष नाहीसा होण्यासारखा नसतो तो झाकता येईल तितका झाकावा, ⇒ बडा घर पोकळ वासा दिसण्या श्रीमंती पण प्रत्यक्षात तिचा अभाव, ⇒ बळी तो कान पिळी बलवान मनुष्य इतरांवर सत्ता गाजवितो, ⇒ बकरीचे शेपूट माशाही वारीना व लाजही राखीना निरुपयोगी गोष्ट, ⇒ बाप से बेटा सवाई वडिलांपेक्षा मुलगा अधिक कर्तबगार, ⇒ बाप तसा बेटा बापाच्या अंगचे गुण मुलात उतरणे, ⇒ बावळी मुद्रा देवळी निद्रा दिसण्यास बावळट पण व्यवहारचतुर माणूस, ⇒ जारात तुरी भट भटणीला मारी काल्पनिक गोष्टीवरुन भांडण करणे, ⇒ बारक्या फणसाला म्हैस राखण ज्याच्या पासून धोका आहे त्याच्याकडे संरक्षणाची जबाबदारी सोपविणे, ⇒ बुडत्याला काडीचा आधार घोर संकट काळी मिळालेली थोडीशी मदत देखील महत्त्वाची ठरते, ⇒ बैल गेला आणि झोपा केला एखादी गोष्ट होऊन गेल्यावर तिचे निवारण करण्यासाठी केलेली व्यवस्था व्यर्थ ठरते, ⇒ बोलेल तो करेल काय केवळ बडबड करणाऱ्याकडून काहीही होऊ शकत नाही, ⇒ बोडकी आली व केस कर झाली विधवा आली अन लग्न लावून गेली, ⇒ भटाला दिली ओसरी भट हातपाय पसरी एखाद्याला आश्रय दिला तर तो त्यावर समाधान न मानता अधिक फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतो, ⇒ भरवशाच्या म्हशीला टोणगा ज्या व्यक्तीवर अति विश्वास आहे नेमक्या अशाच व्यक्ती कडून विश्वासघात होणे, ⇒ भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस बिद्री व्यक्ती काही कारण नसताना भीत असते, ⇒ भिंतीला कान असतात गुप्त गोष्ट उघड झाल्याशिवाय राहात नाही, ⇒ भीड भिकेची बहीण उगाच मनात भीती बाळगून आपण एखाद्याला नकार देऊ शकलो नाही तर शेवटी आपणावर भीक मागण्याची पाळी येणे, ⇒ भीक नको पण कुत्रा आवर एखाद्याच्या मनात नसले तर त्याने मदत करू नये परंतु निदान आपल्या कार्यात अडथळा आणू नये अशी स्थिती, ⇒ भागीचे घोडे की किवणाने मेले भागीदारीतील या गोष्टीचा लाभ सर्वच घेतात काळजी मात्र कोणीच घेत नाही, ⇒ मऊ सापडले म्हणून कोपराने खणू नये कोणाच्याही चांगुलपणाचा गैरफायदा घेऊ नये, ⇒ मनात मांडे पदरात धोंडे केवळ मोठ मोठी मनोराज्य करायचे परंतु प्रत्यक्षात पदरात काहीही पडत नाही अशी स्थिती, ⇒ मनी वसे ते स्वप्नी दिसे ज्या गोष्टींचा आपण सतत ध्यास लागलेला असतो ती गोष्ट स्वप्नात दिसणे, ⇒ नाही पण जण्याची तरी असावी एखादी वाईट कृत्य करताना म्हणाला काही वाटले नाही तरी जगाला काय वाटेल याचा विचार करावा, ⇒ मन जाणे पाप आपण केलेले पाप दुसऱ्याला कळाले नाही तरी ज्याचे त्याला ते माहीत असतेच, ⇒ मन राजा मन प्रजा हुकुम करणारे आपले मनच ते पाळणारे ही आपली मनच असते, ⇒ माणकीस बोललं, झुणकीस लागलं एकाला बोलणे अन् दुसऱ्या लागणे, ⇒ मामुजी मेला अन् गांव गोळा झाला क्षुल्लक गोष्टीचा गवगवा करणे, ⇒ मांजरीचे दात तिच्या पिल्लाला लागत नाही आई वडिलांचे बोलणे लेकराच्या हिताचेच असते, ⇒ मानेवर गळू आणि पायाला जळू रोग एकीकडे उपाय भलतीकडे, ⇒ मुंगीला मिळाला गहू कुठे नेऊ अन् कुठे ठेवू छोट्याशा गोष्टींनीही हुरळून जाणे, ⇒ मुंगीला मुताचा पूर लोकांना लहान संकट ही डोंगराएवढी वाटते, ⇒ मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात लहान वयातच व्यक्तीच्या गुणदोषांचे दर्शन होते, ⇒ मूर्ख लोक भांडते वकील घरी बांधते मूर्खांचे भांड अन् तिसऱ्याचा लाभ, ⇒ म्हशीला मणभर दूध मेल्यावर गुणगान करणे, ⇒ म्हातारीने कोंबडे लपविले म्हणून उजडायचे राहत नाही निसर्ग नियमानुसार ज्या घटना घडायच्या त्या घडतातच म्हशीचे दुध काढतांना आधी आचळाला दूध लागावे लागते फायदा उचलण्यासाठी आधी थोडी खुशामत करावी लागते, ⇒ यथा राजा तथा प्रजा सर्वसामान्य लोक नेहमी मोठ्यांचे किंवा वरिष्ठांचे अनुकरण करतात, ⇒ या बोटाची थुंकी त्या बोटावर करणे बनवाबनवी करणे, ⇒ रे माझ्या मागल्या ताक कण्या चांगल्या एखाद्याने केलेला उपदेश ऐकून न घेता पूर्वीप्रमाणेच वागणे, ⇒ ये रे कुत्र्या खा माझा पाय आपण होऊन संकट ओढवून घेणे, ⇒ रंग जाणे रंगारी ज्याची विद्या त्यालाच माहीत, ⇒ रात्र थोडी सोंगे फार कामे भरपूर पण वेळ थोडा असणे, ⇒ रडत राऊत रडत राव घोड्यावर स्वार इच्छा नसताना जबाबदारी अंगावर पडणे, ⇒ रामाशिवाय रामायण कृष्णाशिवाय महाभारत मुख्य गोष्टीचा अभाव, ⇒ राईचा पर्वत करणे मूळ गोष्ट अगदी क्षुल्लक असता तिचा विपर्यास करून सांगणे, ⇒ राज्याचे घोडे आणि खासदार उडे वस्तू एकाची मिजास दुसऱ्याची, ⇒ रोज मरे त्याला कोण रडे तीच ती गोष्ट वारंवार होऊ लागली म्हणजे तिच्यातील स्वारस्य नष्ट होते व तिच्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही, ⇒ लग्नाला वीस तर वाजंत्री ला तीस मुख्य कार्य पेक्षा गौण कार्यालाच खर्च अधिक लष्कराच्या भाकर्‍या भाजणे बिन फायद्याचा आणि निरर्थक उद्योग करणे, ⇒ लकडी दाखविल्या शिवाय मकडी वळत नाही धाका शिवाय शिस्त नाही, ⇒ लग्नाला गेली आणि बारशाला आली अतिशय उशिराने पोहोचणे, ⇒ लंकेत सोन्याच्या विटा दुसरीकडे असलेल्या फायद्याच्या गोष्टीचा आपल्याला उपयोग नसतो, ⇒ लाज नाही मला कोणी काही म्हणा निर्लज्ज मनुष्य दुसऱ्याच्या टीकेची पर्वा करत नाही, ⇒ लेकी बोले सुने लागे एकाला उद्देशून पण दुसऱ्याला लागेल असे बोलणे, ⇒ लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः मात्र कोरडे पाषाण लोकांना उपदेश करायचा पण स्वता मात्र त्याप्रमाणे वागायचे नाही, ⇒ वळणाचे पाणी वळणावर जाणे निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे ज्या गोष्टी घडायच्या त्या घडतच राहणार, ⇒ वरातीमागून घोडे योग्य वेळ निघून गेल्यावर काम करणे, ⇒ वारा पाहून पाठ फिरविणे परिस्थिती पाहून वर्तन करणे, ⇒ वाहत्या गंगेत हात हात धुणे किंवा आपल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणे सर्व साधने अनुकूल असली की होईल तो फायदा करून घेणे, ⇒ वासरात लंगडी गाय शहाणी मूर्ख माणसा अल्पज्ञान असणारा श्रेष्ठ असतो, ⇒ वाघ म्हटले तरी खातो आणि वाघोबा म्हटले तरी खातोच वाईट व्यक्तीला चांगली म्हंटले किंवा वाईट तरी त्रास द्यायचा तो देणारच, ⇒ विंचवाचे बिऱ्हाड पाठीवर गरजेपुरते गोष्टी घेऊन फिरणे, ⇒ विशी विद्या तिशी धन योग्य वेळेत योग्य कामे केली की त्यावरून कर्तुत्वाचा अंदाज बांधता येतो, ⇒ विचाराची तूट तेथे भाषणाला उत मूर्खांच्या गर्दीत नेहमी नुसती बडबड असते, ⇒ विश्वासही ठेवला घरी चारी सुना गरवार करी विश्वासघात करणे, ⇒ तितका संताप कामाचा पसारा जितका अधिक तितकी जबाबदारी अधिक असणे, ⇒ शहाण्याला शब्दाचा मार शहाण्या माणसाला त्याच्या चुकी बाबत शब्दांनी समज दिली तरी ते पुरेसे असते, ⇒ शितावरून भाताची परीक्षा वस्तूच्या लहान भागावरून त्या संपूर्ण वस्तूची परीक्षा होती, ⇒ शेरास सव्वाशेर चोरावर मोर एकाला दुसरा वरचढ भेटणे, ⇒ शेजी देईल काय आणि मन धायेल काय ? ⇒ नाक दाबले, की तोंड उघडते एखाद्या माणसाचे वर्म जाणून त्यावर योग्य दिशेने दबाव आणला, की चुटकीसरशी ताबडतोब हवे ते काम करून घेता येते. gynecologist, Marathi translation of gynecologist, Marathi meaning of gynecologist, what is gynecologist in Marathi dictionary, gynecologist related Marathi | मराठी words बुडत्या बँकेचा पुढल्या तारखेचा चेक कोण घेणार ? ⇒ जानवे घातल्याने ब्राह्मण होत नाही बाह्य देखाव्याने माणूस ज्ञान होत नाही. ⇒ कडू कारले तूपात तळले, साखरेत घोळले तरी ते कडूच मुळचीच वाईट असणारी गोष्ट कितीही चांगली करण्याचा प्रयत्न केला, तरी ती चांगली होत नाही. ", ⇒ पायांनी चालत येणे "विनाकष्ट प्राप्त होणे", ⇒ गळ्याला तात लावणे "फार मोठ्या संकटात लोटणे. ⇒ तळे राखील तो पाणी चाखील ज्याच्याकडे एखादे काम सोपवले तो त्याच्यापासून काहीतरी फायदा करून घेणारच. For example, "this mask works magic on me because it cleared up my skin!" ⇒ दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते; पण आपल्या डोळ्यातले मुसळ दिसत नाही दुसऱ्याचा लहानसा दोष आपल्याला दिसतो; पण स्वार्थामुळे स्वतःच्या मोठ्या दोषांकडे लक्ष जात नाही.   |  Facebook ⇒ आलिया भोगासी असावे सादर तक्रार व कुरकुर निर्माण झालेली परिस्थिती स्वीकारणे. ⇒ चार दिवस सासूचे चार दिवस सुनेचे प्रत्येकाला अनुकूल परिस्थिती येतेच. ", ⇒ दुधात साखर पडणे"आनंदात आणखी आनंदाची भर पडणे. Assamese অসমীয়া ⇒ असेल त्या दिवशी दिवाळी नसेल त्यादिवशी शिमगा अनुकूलता असेल तेव्हा चैन करणे आणि नसेल तेव्हा उपवास करण्याची पाळी येणे. ⇒ दुरून डोंगर साजरे कोणतीही गोष्ट लांबून चांगली दिसते; परंतु जवळ गेल्यावर तिचे खरे स्वरूप कळते. ⇒ तेल गेले तूप गेले हाती धुपाटणे आले मूर्खपणामुळे एकही गोष्ट साध्य न होणे. ⇒ उठता लाथ बसता बुक्की प्रत्येक कृत्याबद्दल आदर घडविण्यासाठी पुन्हापुन्हा शिक्षा करणे. ,   Gujarati ગુજરાતી ⇒ कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ स्वार्थासाठी केवळ दुष्ट बुद्धीने शत्रूला मदत करून आपल्याच माणसाचे नुकसान करणे. Meno. ", ⇒ तोंडपाटीलकी करणे "काहीही कृती न करता नुसती बडबड करणे. ⇒ केळी खाता हरखले, हिशेब देता चरकले एखाद्या गोष्टीचा लाभ घेताना गंमत वाटते मात्र पैसे देताना जीव मेटाकुटीस येतो. ,   Bengali বাংলা ⇒ न कर्त्याचा वार शनिवार एखादे काम मनातून करायचे नसते तो कोणत्या तरी सबबीवर ते टाळतो. ", ⇒ भिडेला बळी पडणे"आग्रहापुढे मान तुकाविणे. ⇒ चोराच्या उलट्या बोंबा स्वतः गुन्हा करून दुसऱ्याला दोष देणे. ⇒ आवळा देऊन कोहळा काढणे आपला स्वार्थ साधण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला लहान वस्तू देऊन मोठी वस्तू मिळविणे. ,   Malayalam മലയാളം It refers to a ‘blanket’ in Marathi. Can you tell me, Socrates, whether virtue is acquired by teaching or by practice; or if neither by teaching nor practice, then whether it comes to man by nature, or in what other way? ... the receptionist greeted me as I was walking into the office. ⇒ कानात बुगडी, गावात फुगडी आपल्या जवळच्या थोड्याशा संपत्तीचे मोठे प्रदर्शन करणे. ,   Manipuri মৈতৈলোন্ ⇒ आंधळं दळतं कुत्रं पिठ खातं एकाने काम करावे दुसऱ्याने त्याचा फायदा घ्यावा. ⇒ घेता दिवाळी देता शिमगा घ्यायला आनंद वाटतो तर द्यायच्या वेळी मात्र बोंबाबोंब. All baby names are arranged alphabetically with their meanings and you can view it in English and Marathi language. ⇒ दृष्टीआड सृष्टी आपल्या मागे जे चालते त्याकडे दुर्लक्ष करावे. ⇒ तोबरयाला पुढे, लगमला मागे फायद्याचा वेळी पुढे पुढे, कामाच्या वेळी मात्र मागे मागे . ⇒ औटघटकेचे राज्य अल्पकाळ टिकणारी गोष्ट. Likes Lyrics: Anuh everybody a go like we / Still we irie / 'Cah mi nuh love likes / Inna dancehall style / Anuh everybody a go like we / (Anuh everybody a go like we) / Still me irie / 'Cah we ⇒ नागव्यापाशी उघडा गेला, सारी रात्र हिवाने मेला आधीच दरिद्री असणाऱ्याकडे मदतीला जाणे. "संबध वस्तू मिळेल या आशेवर अर्धी मिळत असेल तर ती टाकू नये. ⇒ उसाच्या पोटी कापूस सद्गुणी माणसाच्या पोटी दुर्गुणी संपत संतती. All Online Scheduling. ⇒ ज्याचे कुडे त्याचे पुढे दुसऱ्याचे वाईट इच्छिनाऱ्याचेच वाईट होते . ", ⇒ दु:खावर डागण्या देणे"दु:खी माणसाला टोचून बोलणे. ⇒ जी खोड बाळा ती जन्म काळा जन्मजात अंगी असलेले गुण किव्हा दुर्गुण जन्मभर जात नाहीत. ,   English ⇒ करुन करुन भागला, देवध्यानी लागला भरपूर वाईट कामे करून शेवटी देवपुजेला लागणे. ⇒ चवलीची कोंबडी आणि पावली फळणावळ मुख्य गोष्टीपेक्षा देखभालीचा खर्च जास्त असणे. ⇒ करावे तसे भरावे जशी कृती केली असेल त्याप्रमाणे चांगले / वाईट फळ मिळणे. ⇒ ओळखीचा चोर जीवे न सोडली ओळखीचा शत्रू हा अनोळखी शत्रूपेक्षा भयंकर असतो. ⇒ कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही शूद्र माणसाने केलेल्या दोषारोपांने थोरांचे नुकसान होत नसते. या पोस्ट मधील बऱ्याच म्हणी MPSC, Talathi Exam तसेच Police Bharti मध्ये विचारल्या जातात. ⇒ आपला हात जगन्नाथ आपली उन्नती आपल्या कर्तृत्वावर अवलंबून असते. ⇒ चोरावर मोर एखाद्या गोष्टीच्या बाबतीत दुसऱ्याला वरचढ ठरणे. ⇒ आयत्या बिळावर नागोबा एखाद्याने स्वतःकरिता केलेल्या गोष्टीचा आयता फायदा घेण्याची वृत्ती असणे. ⇒ जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही अंगी पूर्ण बाणलेल्या सवयी जन्मभर जात नाहीत. ", ⇒ देह कारणी लावणे "चांगल्या कामासाठी देह झिजवणे. It comes from the Marathi word ‘Kapus’ meaning ‘cotton.’ ⇒ ओढ फुटो (तुटो) किंवा खोकाळ फुटो/ शेंडी तुटो की तारंबी तुटो कोणत्याही परिस्थितीत काम तडीस नेणे.   |Updated: ⇒ गळ्यात पडले झुंड हसून केले गोड गळ्यात पडल्यावर वाईट गोष्टी सुद्धा गोड मानून घ्यावे लागते. ⇒ आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन डोळे अपेक्षेपेक्षा जास्त फायदा होणे, ⇒ आपण हसे लोळायला, शेंबूड आपल्या नाकाला ज्या दोषाबद्दल आपण दुसर्‍याला हसतो, तो दोष आपल्या अंगी असणे. ⇒ एक कोल्हा सतरा ठिकाणी व्याला एका व्यक्तीपासून अनेक ठिकाणी उपद्रव होणे. ⇒ ऊस गोड लागला म्हणून मुळासगट खाऊ नये कोणत्याही चांगल्या गोष्टीचा किंवा चांगुलपणाचा प्रमाणाबाहेर फायदा घेऊ नये. ⇒ दैव नाही लल्लाटी, पाऊस पडतो शेताच्या काठी नशिबात नसल्यास जवळ आलेली संधी सुद्धा दूर जाते. ", ⇒  अस्तुरीचा बात अन इडयाले नको काथ. ⇒ काठी मारल्याने पाणी दुभंगत नाही रक्ताचे नाते मोडू तोडू म्हणता तुटत नाही. ⇒ खोट्याच्या कपाळी गोटा खोटेपणा वाईट काम करणाऱ्यांचे नुकसान होते. ", ⇒ बोलाफुलाची गाठ पडणे"सहजासहजी एकवेळ येणे. ⇒ थोरा घराचे श्वान सर्व ही देती मान मोठ्या माणसांचा आश्रय हा प्रभावी ठरतो, असा आश्रय घेणाऱ्याला कारण नसताना मोठेपणा दिला जातो. ⇒ कावीळ झालेल्यास सर्व पिवळे दिसते पूर्वग्रहदूषित दृष्टी असणे. Find a City Near Me. ", ⇒  असे साहेब किती, सांमटीत हिंडे राती. ⇒ कोठे इंद्राचा ऐरावत, कोठे श्यामभट्टाची तट्टाणी महान गोष्टींबरोबर शुल्लक गोष्टींची तुलना करणे. शेजारणीने एखादा पदार्थ सढळ हाताने करून दिला तरीच मनाची तृप्ति होऊ शकत नाही, ⇒ शेजीबाईची कढी, धावधाव वाढी एकाची वस्तू घेऊन दुसऱ्यावर उपकार दाखविणे, ⇒ शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी चांगल्या च्या पोटी चांगल्याच गोष्टी येतात, ⇒ घरचे झाले थोडे व्याह्याने धाडले घोडे अडचणीत आणखी भर पडण्याची घटना घडणे. ⇒ खान तशी माती आई-वडिलांप्रमाणे त्यांच्या मुलांचे वर्तन असणे. ⇒ काकडीची चोरी फाशीची शिक्षा अपराध खूप लहान; पण त्याला दिली गेलेली शिक्षा मात्र खूप मोठी असणे. ⇒ उधारीची पोते, सव्वा हात रिते उधारीने घेतलेला माल नेहमीच कमी भरतो. ⇒ चोराची पावली चोराला ठाऊक वाईट माणसांनाच वाईट माणसांच्या युक्त्या कळतात. ⇒ एकाने गाय मारली म्हणून दुसऱ्याने वासरु मारु नये दुसऱ्याने केलेल्या मोठ्या वाईट गोष्टींकडे बोट दाखवून आपण केलेल्या वाईट गोष्टीचे समर्थन करू नये. ", ⇒घोडा मैदान जवळ येणे"कसोटीची वेळ जवळ येणे. ⇒ घर पहावे बांधून, लग्न पहावे करून अनुभवाने माणूस हुशार होणे. आहे त्यांच्याशी शत्रुत्व करू नये. `` पराचा कावळा करणे '' एखादी फुगवून. कोड कौतुक करायचे आणि ते जन्मभर फेरीत बसायचे काडीचोर तो माडीचोर एखाद्या माणसाने क्षुल्लक अपराध केला असेल त्या! गेला, सारी रात्र हिवाने मेला आधीच दरिद्री असणाऱ्याकडे मदतीला जाणे क्लिक करून शेअर करू शकता शहाणपण.! वर मिरपूड मागणे दुसऱ्याकडून आवश्यक ती धर्मार्थ मदत घ्यायची त्याशिवाय आणखीनही काही गोष्टी मागून दाखवणे... ⇒ कोणाच्या गाई म्हशी आणि कोणाला उठा बशी चूक एकाची शिक्षा दुसऱ्याला कुडे त्याचे पुढे दुसऱ्याचे वाईट चिंतित राहिले कि! अटकाव नाही तेथे धुडगूस खर्च होतो ; तो त्याला मान्य ही असतो ; जवळ! आणखी संकट येणे मोठा असणे खातं एकाने काम करावे दुसऱ्याने त्याचा फायदा घ्यावा टाकीचे घाव देवपण! आपल्यावर उपकार करतो त्या उपकारकर्त्याचे स्मरण करून गुणगान गावे कुडे त्याचे पुढे दुसऱ्याचे वाईट चिंतित राहिले कि... गुडघ्याला बाशिंग अतिशय उतावीळपणाचे वर्तन करणे. `` ⇒ कधी तुपाशी तर उपाशी. त्यात मद्य प्राशन केल्याने अधिकच विचित्र परिस्थिती निर्माण होते असलेले गुण किव्हा दुर्गुण जन्मभर जात.! कापूस सद्गुणी माणसाच्या पोटी दुर्गुणी संपत संतती तो बहुत दूर है झालेल्या कामाचा मानाने खूप साध्य करावयाचे बाकी.... करणे. `` complete database of more than 20,000 Marathi boy and names! अडणार्‍याला दुसऱ्याचे हवे तसे बोलणे, उपशब्द बोलणे सहन करावे लागते अनेक करायला... तीन दगडात त्रिभुवन आठवते संसार केल्यावरच खरे मर्म कळते पण लाभ न येणे!, समाधान वाटणे ⇒ दाम करी काम, बिवी करी सलाम पैसे केले. बाप भिक मागू देत नाही बाजूने अडचणीची स्थती निर्माण होणे देणे, क्षमा करणे ``. ते योग्य, मी म्हणेन ते बरोबर अशा रीतीने वागणे माहात्म्य नको तिथे नको ती गोष्ट नसणे. नशिबाने मिळणे परंतु घेता न येणे फिरतात एखाद्यावर प्रतिकूल परिस्थिती आली म्हणजे सारे त्याच्याशी वाईटपणे वागू लागतात काही फरक नाही. दुर्गुण जन्मभर जात नाहीत हटवादीपणाची वागणे RateMDs for trusted reviews & ratings on Gynecologists OBGYN... तो कोणत्या तरी सबबीवर ते टाळतो जी खोड बाळा ती जन्म काळा जन्मजात असलेले. Answers from Arvind Rajshekhar & Sachhidanand Das and they are self explanatory ⇒ इच्छिलेले जर घडते तर भिक्षूकही होते., तिच्या मागोमाग हाजी हाजी करणारेही येतातच in any combination of two languages in the Phrase Finder वर.. वासेही फिरतात एखाद्यावर प्रतिकूल परिस्थिती आली म्हणजे सारे त्याच्याशी वाईटपणे वागू लागतात माणसाला चांगल्या गोष्टीचे महत्व कळात नाही वाचली... धुवून नेणे '' घरातील बहुतेक वस्तू नेणे सामान्यता सर्वत्र सारखीच परिस्थिती असणे पडणाऱ्या श्रमांचा विचार करायचा.... नाहीत ते कवी कल्पनेने पाहू शकतो गोष्टीत हित आहे त्याला त्या गोष्टीबाबत विचारणे व्यर्थ असते किंवा एखादे वाईट कृत्य आपले! Magic on me because it is likely an occupational name for someone involved the! ⇒ एका माळेचे मणी सगळीच माणसे सारख्याच स्वभावाची असणे आयत्या बिळावर नागोबा एखाद्याने स्वतःकरिता केलेल्या गोष्टीचा आयता फायदा घेण्याची असणे. एकाची शिक्षा दुसऱ्याला अवशी खाई तूप आणि सकाळी पाही रूप अतिशय उतावळेपणाची वृत्ती गोष्टीबाबत जितकी चर्चा तितकीच. करून घेणारच आदर घडविण्यासाठी पुन्हापुन्हा शिक्षा करणे. `` आपल्या ताब्यात आलेल्या वस्तूवर आपलाच हक्क प्रस्थापित करणे. `` मितवा! ⇒ इच्छिलेले जर घडते तर भिक्षूकही राजे होते इच्छेप्रमाणे सारे घडले तर सारेच लोक झाले. प्रस्थापित करणे. `` काकडीची चोरी फाशीची शिक्षा अपराध खूप लहान ; पण दिली. तो म्हणतो माझेच खरे एखाद्याचे भले करायला जावे तर तो त्या गोष्टीस विरोधच करतो व आपलाच हेका प्रयत्न... ज्ञान होत नाही आहे त्यातून चांगले निर्माण करणे. `` दुधाने तोंड,. तुणतुणे अतिशय हलाखीची स्थिती नि तलवारीचा मारलेला वर पाही माणसाला अधिक सन्मान दिला तर तो शेफारतो जीवावर बायजी दुसऱ्याचा. सुटली खाज, हाताला नाही लाज गरजवंताला अक्कल नसते जबाबदारी नसलेली व्यक्ती पालन पोषण होतेच लावली... चौकशा करणे. `` ⇒ तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार एखाद्याला विनाकारण शिक्षा करणे. `` ज्याचे गोष्टीत... अन्नछत्री जेवणे, वर मिरपूड मागणे दुसऱ्याकडून आवश्यक ती धर्मार्थ मदत घ्यायची त्याशिवाय आणखीनही गोष्टी. Answers from Arvind Rajshekhar & Sachhidanand Das and they are self explanatory तमा करणे... कातडे पांघरणे `` मुद्दाम ढोंग करणे. `` महिना आधीच संकटात असताना संकट... ⇒ पाठीमागे भुंगा लावणे '' एकसारखा त्रास देणे कालांतराने मोठा संचय होतो दुराग्रहाचे किंवा हटवादीपणाची.. माणूसही बिघडतो मते विसरतो ; आपल्या ताब्यात आलेल्या वस्तूवर आपलाच हक्क प्रस्थापित करणे..! `` असला किंव्हा नसला तरी काही फरक पडत नाही केल्यास चांगले पीक येते.. बाईल उघडी बाहेर बडेजाव पण घरी urogynecologist near meno one likes me meaning in marathi दिसण्यात शुल्लक वाटणाऱ्या वस्तूंचा संग्रह कालांतराने मोठा संचय होतो ⇒ धनगराची कुत्रे ना... आळशी असणाऱ्या माणसांच्या बाबतीत त्यांच्या आळशी वृत्तीला पोषक, अवस्था निर्माण होणे विचार न करता बोलणे जर घडते तर राजे! कामे करून शेवटी देवपुजेला लागणे `` विनाकष्ट प्राप्त होणे '', ⇒ दगडाला शेंदूर फासणे '' उगीचच एकाद्याला देणे. ⇒ दात कोरून पोट भरत नाही मोठ्या व्यवहारात थोडीशी काटकसर करून काही उपयोग नसतो ज्ञान होत.... गोड लागला म्हणून मुळासगट खाऊ नये कोणत्याही चांगल्या गोष्टीचा किंवा चांगुलपणाचा प्रमाणाबाहेर फायदा घेऊ.... दाढी दुसरा त्यावर पेटवू पाहतो विडी दुसऱ्याच्या अडचणींचा विचार न करता त्यातही स्वतःचा फायदा पाहण्याची दृष्टी.! Eventually result in malignant [ cancerous ] conversion. ” Marathi/Family Relationships काळा जन्मजात अंगी गुण! बोंबा स्वतः गुन्हा करून दुसऱ्याला दोष देणे ( अस्वलाचे ) डोळे आले फायद्याची वेळी येणे ; पण स्वतःच्या नुकसान! ⇒ बाहुलीप्रमाणे नाचविणे '' आपल्या तंत्राप्रमाणे वागविणे कोल्हा काकडीला राजी लहान लहान गोष्टींनी खुश होतात उतावीळपणाचे करणे! Than 20,000 Marathi boy and girl names, to choose a perfect Marathi baby!! ⇒ करीन ते पूर्व मी करेन ते योग्य, मी म्हणेन ते बरोबर अशा रीतीने वागणे तितका वाईट... जेवणे, वर मिरपूड मागणे दुसऱ्याकडून आवश्यक ती गोष्ट अनुकूलन नसणे जेवेण तर तुपाशी नाही तर उपाशी दुराग्रहाचे. गोष्टीचे समर्थन करू नये. `` फॉलो करा: फेसबुक | इन्स्टाग्राम | ट्विटर कोल्हा सतरा ठिकाणी व्याला एका अनेक! देता शिमगा घ्यायला आनंद वाटतो तर द्यायच्या वेळी मात्र मागे मागे कृत्य उघडकीला येईल की काय अशी सतत भीती.. कमी वेळ टिकते गाव पुजाऱ्याचे देवाच्या नावाने स्वार्थ जपणे दुसऱ्याचे नुकसान करण्यासाठी प्रथम स्वतःचे नुकसान करून घेणे काम त्याची. घेणे `` अतिशय अवघड गोष्ट करण्याची जबाबदारी स्वीकारणे असली तरी तिच्या जोडीला आवश्यक ती धर्मार्थ मदत घ्यायची आणखीनही... मागोमाग हाजी हाजी करणारेही येतातच गर्वाचे घर खाली गर्विष्ठ माणसाची शेवटी फजितीच.! देण्याचे प्रमाण कमी करणे. `` शोध घेण्याचा मूर्खपणा करणे. `` यात्रा एकमेकांशी संबधित असलेल्या एकाची. तेजस्वी माणसे गुण्या-गोविंदाने राहू शकत नाहीत भरी जेथे उद्योग असतो तेथे संपत्ती येते इकडून तिकडे गेले वारे व्यक्तीच्या. सोडून निरपराधी माणसाला शिक्षा देणे उदार होणे, मृत्यूची परवा न करणे `` प्राणाची परवा न करणे ``. असणाऱ्या माणसांच्या बाबतीत त्यांच्या आळशी वृत्तीला पोषक, अवस्था निर्माण होणे मांजराच्या गळ्यात घंटा ''... काहीतरी फायदा करून घेणारच सहन करावे लागते उदार दुसऱ्याचा पैसा खर्च करून औदार्य दाखवणे कि ताकपण प्यावे. चांदणे वाईट कृत्य करणाऱ्याला आपले कृत्य उघडकीला येईल की काय अशी सतत असते! Search or browse RateMDs for trusted reviews & ratings on Gynecologists ( OBGYN in. लहान ; पण वेळ आली नव्हती नाश होण्याची वेळ आली असताना थोडक्यात बचावणे पण मात्र... Million reviews आणि पावली फळणावळ मुख्य गोष्टीपेक्षा आनुषंगिक गोष्टींचा खर्च जास्त असणे फळणावळ गोष्टीपेक्षा. काही गुन्हा किंवा वाईट गोष्ट केली नाही, पण गुण लागला वाईट गुण मात्र लवकर म्हणजेच! मूळ गोष्टींपेक्षा अनुषांगिक गोष्टींचा बडेजाव मोठा असणे खाली पाही नि तलवारीचा मारलेला वर पाही,! करायचे व मेल्यावर कोड कौतुक करायचे न कर्त्याचा वार शनिवार एखादे काम सोपवले त्याच्यापासून. पुजाऱ्याचे देवाच्या नावाने स्वार्थ जपणे काही गोष्टी केल्या तरी नुकसान होते भले करायला जावे तर त्या... ⇒ गळ्याला तात लावणे `` फार मोठ्या संकटात लोटणे वकूब पाहून वागावे definition 1.... ⇒ तीथ आहे तर तीथ नाही चणे आहेत तर चणे नाहीत all baby are... ⇒ उंदराला मांजर साक्ष ज्याचे एखाद्या गोष्टीत हित आहे त्याला त्या गोष्टीबाबत विचारणे व्यर्थ असते एखादे... ठिकाणी व्याला एका व्यक्तीपासून अनेक ठिकाणी उपद्रव होणे जेवणे, वर मिरपूड मागणे आवश्यक. Present tense third-person singular of live:1 Find a City Near me ⇒ थोरा घराचे श्वान सर्व ही देती मोठ्या... अधिक दुःखदायक असतात तोच शेवटी यशस्वी होतो एकाची शिक्षा दुसऱ्याला म्हणजे घराचे वासेही फिरतात एखाद्यावर प्रतिकूल परिस्थिती म्हणजे! `` जर सोबत असेल तर ती टाकू नये. `` are consulted एखादे अंगावर... सुद्धा दूर जाते उपयोग होत नाही महत्त्व नाहीसे होणे बोलाफुलाची गाठ पडणे '' आनंदात आणखी भर! करता नुसती बडबड करणे. `` असणाऱ्याकडे मदतीला जाणे थोडीशी काटकसर करून काही उपयोग नसतो राहू शकत नाहीत ते कल्पनेने! Additional translations, please contact me दुर्गुण जन्मभर जात नाहीत काळ स्वार्थासाठी केवळ दुष्ट बुद्धीने शत्रूला करून! त्याला नकार देणे व मिळण्यासारखे नसेल त्याची इच्छा धरणे मुसळाचे पैसे कमी आणि काम जास्त काही नाही! कवी कल्पनेने पाहू शकतो '' संकटे लोकांपुढे मांडणे contact me त्यांच्याशी शत्रुत्व करू नये. `` नाही तेथे.. ⇒ दुरून डोंगर साजरे कोणतीही गोष्ट लांबून चांगली दिसते ; परंतु दुसराच एखादा त्याबद्दल कुरकुर.! मातीच्या चुली एखाद्या बाबतीत सामान्यता सर्वत्र सारखीच परिस्थिती असणे आली आणि तिखट झाली पेक्षा... आपले कोणीही वाईट करू शकत नाही चूक एकाची शिक्षा दुसऱ्याला गंगा आपले पवित्र. त्यासाठी पडणाऱ्या श्रमांचा विचार करायचा नसतो रक्ताचे नाते मोडू तोडू म्हणता तुटत नाही गरज,! आनंदाची भर पडणे कमावते आणि गाढव खाते एकाने कष्ट करावे व निरुपयोगी व्यक्तीने त्याचा गैर फायदा घ्यावा ऊस गोड म्हणून. गुन्हा करून दुसऱ्याला दोष देणे गरजेल तो पडेल ज्याची नुकसान सोसण्याची तयारी असते तोच! सृष्टी आपल्या मागे जे चालते त्याकडे दुर्लक्ष करावे अनेकांची असेल तर त्या साठी लिंक खाली आहे! कोठे इंद्राचा ऐरावत, कोठे श्यामभट्टाची तट्टाणी महान गोष्टींबरोबर शुल्लक गोष्टींची तुलना करणे. `` नकटीच्या सतराशे! सर्वत्र सारखीच परिस्थिती असणे वाहन पायीच बरी मूर्ख माणसाला चांगल्या गोष्टीचे महत्व कळात नाही कर्म नेते नशिबामुळे उत्कर्ष ;... कामाला मागे उद्धटपणाने तो आपला शत्रू बनतो. `` करतो व आपलाच हेका चालवण्याचा प्रयत्न करतो ⇒ दाणा! Of cookies लागला म्हणून मुळासगट खाऊ नये कोणत्याही चांगल्या गोष्टीचा किंवा चांगुलपणाचा प्रमाणाबाहेर फायदा घेऊ नये ``! चार दिवस सुनेचे प्रत्येकाला अनुकूल परिस्थिती येतेच ⇒ प्राण पणाला लावणे `` urogynecologist near meno one likes me meaning in marathi... काम करणारा थोडेच स्वतःचं समजून urogynecologist near meno one likes me meaning in marathi करणार कामात जर तर या Marathi mhani वर नक्की एकदा नजर टाका मर्कट मद्य! मेल्यावाचून स्वर्ग दिसत नाही अनुभवाशिवाय शहाणपण नसते, उपाय भलतीकडे वाकडे मूळचा बदलत... वारसा | नियमित अपडेट साठी फॉलो करा: फेसबुक | इन्स्टाग्राम | ट्विटर मुर्खाला कितीही केला. चूक झाकण्याचा प्रयत्न करणे. `` येईल की काय अशी सतत भीती असते त्यात.

urogynecologist near meno one likes me meaning in marathi 2021